தமிழக பள்ளிகளுக்கு 5 நாட்கள் விடுமுறை – வெளியான மகிழ்ச்சி செய்தி TN Schools Holiday October 2023

TN Schools Holiday October 2023

இந்தியாவில் நடப்பு ஆண்டு கோடை வெப்பம் வழக்கத்தை விட அதிக அளவில் இருந்தது. இத்தகைய சூழலில் மக்கள் வீட்டை விட்டு கூட வெளியே செல்ல முடியாத சூழலுக்கு …

Read more

error: Content is protected !!