தமிழகத்தில் தொடர் விடுமுறை – தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு TN October 2023 Holidays

TN October 2023 Holidays

TN October 2023 Holidays பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை என்றாலே மிகுவும் மகிழ்ச்சி தான். தினமும் பள்ளிக்கு சென்று வீட்டு படங்களை தினமும் செய்து முடித்து, பாடங்களை …

Read more

error: Content is protected !!